top of page

BLOG • AKTUALITÁSOK

  • Writer's pictureAnnamaria Németh

The Mother - Fénysugarak / Kifejezések magyarázata

A definíciók Sri Aurobindó írásain alapszanak


aspiráció - az elhivatottság a magasabb szintű dolgokra, az Isteni számára.

elme - a természetnek az a része mely a megismerést és intelligenciát, az elgondolásokat, a mentális vagy gondolati érzékelést, a dolgokra reagáló gondolatokat, a mentális aktivitásokat és képződményeket, a mentális látást és akaratot, stb. fedi le, amelyek az ember intelligenciájának részét képezik.

Erő - az Isteni Erő, maga az Isten megnyilvánulása saját hatóerejében; az egyénben a megvilágosodás, az átalakulás, a megtisztulás ereje.

Fény - elsősorban az Isteni Létezés spirituális megnyilvánulása, megvilágosító és kreatív; a spirituális Fény nem egy tudás, hanem egy felülről érkező megvilágosodás, amely felszabadítja a lényt a homályból és sötétségből.

fogékonyság - tudatosság az Isteni Erő befogadására, és jelenlétének érzékelésére, lehetővé téve, hogy működésbe lépjen és vezesse az egyén látását (figyelmét), akaratát és cselekvését.

Guru - lelki tanító, vezető.

Jelenlét - az Isteni Jelenlét, az Istennek - mint létezőnek - érezhető, érzékelhető jelenléte az egyén létezésében és tudatosságában, vagy ezekkel kapcsolatban.

Jóga - az Istenivel való eggyé válás és a tudatos törekvés erre. A jóga általános elnevezés minden olyan tudomány/rendszer számára, amellyel a szokásos gondolati tudatosság kereteit meghaladva nagyobb lelki/spirituális tudatosságra törekszik.

Jógi - aki gyakorolja a jógát; különösen az, aki elérte a jóga célját, kialakította spirituális életét.

kedvezőtlen (ellenséges) erők - nem pusztán alantas, de isten ellen ható erők, melyek lázadnak az isteni ellen, a fény, az igazság ellen, szemben állnak a jógával.

Kegyelem - az Isteni Kegyelem, a magasabb, Isteni Erő segítsége - és nem a Karma hatása -, amely a sadhakot saját természetének jelenlegi lehetőségei fölé tudja emelni.

lélek - a lelki esszencia, az isteni lényeg az egyénben; a "lélek" kifejezést gyakran használják a "lelki lény" szinonimájaként.

Lélek (szellem) - az univerzális Én, amely mindig egységben van Istennel.lelki / pszichikus - a lélekhez hasonló vagy azzal kapcsolatos (az elmetől és az élettanitól / vitálist résztől elkülönítve); a görög "psziché" szó értelmében használva.

lelki lényeg részünk - az egyén fejlődő lelke, egy isteni lélek rész, amely életről életre fejlődik, tapasztalatai révén növekszik, amíg teljesen tudatosá válik. Lelki lényegünk középpontjából - szív központ mögül - támogatja az elmét, az életet és a testet, segíti a növekedésüket és fejlődésüket.

Nirvana / Nirvána - halál/megemmisülés, de nem feltétlenül az egész lényé, hanem az általunk ismert részé; az ego megsemmisülése, a vágyaké, egoisztikus késztetéseké és az elméé.

okkultizmus - a Természet rejtett ereinek ismerete és helyes használata.

őszinteség - azt mondani amit gondolunk, azt vallani amit érzünk, a szándékunk komolyan vétele; őszinteség a szadhakban azt jelenti, hogy valóban eltökélten törekszik az Istenire - elutasít minden más akaratot vagy impulzust, kivéve az Istenit.

Sadhak / Szádak - aki (valamilyen) rendszeres lelki gyakorlatot végez; aki törekszik a spirituális (lelki) életre (önmegvalósításra), vagy elérte azt.

Sadhana / Szádána - spirituális gyakorlat vagy rendszer, a jóga gyakorlása.

Sannyasi / Sannyaszi - aki lemondott a világról és a világi cselekvésről; aszkéta.

Sat-chit-ananda / Szatcsitánanda - az (egyetlen) Isteni Létező annak hármas aspektusában: Létezés (Szat), Tudatosság (Csit) és Öröm (Ananda).

Sattwic / Szatvikus - a Szattva természet, a természet háromféle minőségének az egyike. A Szattva az egyensúly ereje, ami minőségként megnyilvánulhat a jóban, a harmóniában, a boldogságban és a fényben.

Szuper elme - a Szupramentális.

Szupramentális (mentális feletti) - Igazság-Tudatosság, a legmagasabb isteni tudatosság amely az univerzumban működik; alapvető karaktere az identitás (ön-) ismerete; a dolgok legmélyebb igazságában és egységében létezik, cselekszik és valósul meg.

Tamas / Tamasz - egy a Természet három minősége vagy módja közül. Tamasz az öntudatlanság és a tehetetlenség ereje, minőségként úgy fordul elő mint cselekvőképtelenség és tétlenség.

Tapasya /Tapaszja - erőfeszítés, energia, a személyes akarat fokuszálása; az akarat koncentrációja, az erő, hogy iránytsuk vagy megváltoztassuk az elmét, a létfunkciókat és a testet, vagy lehozzuk a tudatosságot, vagy bármilyen jógikus vagy magasabb cél érdekébe állítsuk.

tisztaság (vegytisztaság) - mentes a földtől (talajtól) és nem keveredett; az isteni tisztaságban már nincs jelen az alacsonyabb szintű természetes erők zavaros, tudatlan aktivitása.

transzformáció / átalakulás - nem csupán a tudatosság megváltozása, hanem a magasabbszintű, isteni tudatosság és természet lehozása az alacsonyabb szintű elme, élet és test természetébe, az alsóbb szint magasabbszintűre váltása.

vitális / élettani - az élő természetünk: a vágyak, érzések, érzelmek, szenvedélyek, cselekvési energiák, az ember vágy-lelkének akarata, a vágyakra adott reakcióink, és minden birtoklási és kapcsolódó ösztön, harag, kapzsiság, kéjvágy, stb., és minden ami a természetünk e területéhez köthető.
61 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page