top of page

BLOG • AKTUALITÁSOK

  • Writer's pictureAnnamaria Németh

The Mother - Fénysugarak 68.

A jóga* útja


Tapasya


Az ember számára a rendszer (tan) nélkülözhetetlen.

Rendszer nélkül csak egy állat.

Az ember akkor kezd igazán emberré válni, amikor magasabb szintű és igazabb életre törekszik, és elfogadja a transzformáló tant. Ehhez először el kell kezdenie az alantasabb természetének és vágyainak leküzdését.

1972. március 9.

*Jóga - az Istenivel** való eggyé válás és a tudatos törekvés erre. A jóga általános elnevezés minden olyan tudomány/rendszer számára, amellyel a szokásos gondolati tudatosság kereteit meghaladva nagyobb lelki/spirituális tudatosságra törekszik.

** Isteni, Isten, Istenség, Eredő

Fogalomtár: https://www.annamania-design.com/blog/the-mother-f%C3%A9nysugarak-kifejez%C3%A9sek-magyar%C3%A1zata


4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page