top of page

BLOG • AKTUALITÁSOK

  • Writer's pictureAnnamaria Németh

The Mother - Fénysugarak 67.

A jóga* útja


Tapasya***


Tapasya***: az isteni megvalósítását célzó rendszer.

*Jóga - az Istenivel** való eggyé válás és a tudatos törekvés erre. A jóga általános elnevezés minden olyan tudomány/rendszer számára, amellyel a szokásos gondolati tudatosság kereteit meghaladva nagyobb lelki/spirituális tudatosságra törekszik.

** Isteni, Isten, Istenség, Eredő

***Tapasya /Tapaszja - erőfeszítés, energia, a személyes akarat fokuszálása; az akarat koncentrációja, az erő, hogy iránytsuk vagy megváltoztassuk az elmét, a létfunkciókat és a testet, vagy lehozzuk a tudatosságot, vagy bármilyen jógikus vagy magasabb cél érdekébe állítsuk.

Fogalomtár: https://www.annamania-design.com/blog/the-mother-f%C3%A9nysugarak-kifejez%C3%A9sek-magyar%C3%A1zata

Image by brenkee on Pixabay

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page