top of page

BLOG • AKTUALITÁSOK

  • Writer's pictureAnnamaria Németh

The Mother - Fénysugarak 61.

A jóga* útja


Az integrált jóga*


Három koncepció a Világról

A Buddhizmus és a sankarita (advaita védanta) filozófia szerint:

A világ illúzió, melyet a tudatlanság és a tudatlanságból fakadó szenvedés jellemez. Az egyetlen megváltás, hogy minél előbb kijussunk az illúzióból, így visszatérünk az eredeti nem-létezésbe vagy meg-nem-testesülésbe.

A Vedák szerint:

A világ lényegében isteni, mert az Istenség mindenütt jelen van. De a külső kifejeződése torz, homályos, tudatlan, alantas. Így az egyetlen lehetőségünk, hogy tudatában legyünk a belső isteni minőségnek, és ebben a tudatban maradjunk, anélkül, hogy a külvilágon aggodalmaskodunk; mert ez a külső világ nem változhat, mindig az öntudatlanság és a tudatlanság természetes állapotában lesz.

Sri Aurobindo nézete szerint:

A világ, ahogy létezik, nem azonos azzal aminek Isten teremtményének lennie kell, hanem csak egy torz, silány leképeződése. Nem az isteni tudat és szándék kifejeződése, de azzá kell vállnia; arra teremtetett, hogy isten tökéletes manifesztációjává fejlődjön az Ő összes aspektusának és megjelenési formájának megfelelően - fény és tudás, erő, szeretet és szépség.

Ez a mi koncepciónk a világról és ezt a célt követjük.

1936. Február 24.

*Jóga - az Istenivel** való eggyé válás és a tudatos törekvés erre. A jóga általános elnevezés minden olyan tudomány/rendszer számára, amellyel a szokásos gondolati tudatosság kereteit meghaladva nagyobb lelki/spirituális tudatosságra törekszik.

** Isteni, Isten, Istenség, Eredő

Fogalomtár: https://www.annamania-design.com/blog/the-mother-f%C3%A9nysugarak-kifejez%C3%A9sek-magyar%C3%A1zata

Photo by Dustin Dagamac on Unsplash

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page