top of page

BLOG • AKTUALITÁSOK

  • Writer's pictureAnnamaria Németh

The Mother - Fénysugarak 53.

A jóga* útja


Az út


Az élet örökkévaló választás az igazság és a hamisság, a fény és a sötétség, az előrehaladás és a regresszió, a magasba emelkedés és a mélységbe esés között. Mindenki szabadon választhat.

1952. február 29.

*Jóga - az Istenivel** való eggyé válás és a tudatos törekvés erre. A jóga általános elnevezés minden olyan tudomány/rendszer számára, amellyel a szokásos gondolati tudatosság kereteit meghaladva nagyobb lelki/spirituális tudatosságra törekszik.

** Isteni, Isten, Istenség, Eredő

Fogalomtár: https://www.annamania-design.com/blog/the-mother-f%C3%A9nysugarak-kifejez%C3%A9sek-magyar%C3%A1zata

Photo by Leon Liu on Unsplash

23 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page