top of page

BLOG • AKTUALITÁSOK

  • Writer's pictureAnnamaria Németh

The Mother - Fénysugarak 25.

Updated: Jul 9, 2018

Az ember kapcsolata az Istenivel


AZ ÚR MUNKÁLKODÁSÁRÓL


Az ember alkotta törvények szerint a bűnöst meg kell büntetni. De van az emberi törvénynél nagyobb erejű is. Ez az isten törvénye, az együttérzés és megbocsátás törvénye.

Ez az a törvény mely képessé teszi a világot megmaradni és fejlődni az Igazság és Szeretet irányába.

1966. november


Photo by chester wade on Unsplash

12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page